Projekty

eKatalog Play / Dla: P4 sp. z o.o.

Zapewniliśmy skuteczną komunikację administracji z tysiącami pracowników oraz zautomatyzowaliśmy kluczowe wewnętrzne usługi oszczędzając czas i zwiększając produktywność
 • Klient: P4 Sp. z o.o.
 • Nasze zadania: projekt, implementacja i wdrożenie backendu, panelu webowego oraz API dla aplikacji mobilnych.

Nasz klient dla kilku tysięcy swoich pracowników prowadzi wiele usług wewnętrznych związanych z administracją powierzchniami biurowymi, zarządzaniem komunikacją z pracownikami, czy wspierających bezpieczeństwo.

Usługi te w większości były prowadzone manualnie, a te nieliczne zautomatyzowane rozproszone były w wiele niepowiązanych aplikacji co stwarzało duże problemy organizacyjne i utrudniało efektywne zarządzanie nimi.

Dlatego przez kolejne lata rozwijamy z klientem dopasowane do jego potrzeb rozwiązanie zarządzające usługami wewnętrznymi, refaktorując te istniejące oraz je rozbudowując, jak również tworząc wiele nowych wraz z rosnącymi potrzebami organizacji.

W rezultacie powstało potężne i kompleksowe narzędzie zapewniające skuteczną komunikację z pracownikami, i poprzez wspieranie ich w podstawowych zadaniach, oszczędzające tysiące godzin pracy każdego dnia. Narzędzie stało się tak integralną częścią firmy i nieodłącznym asystentem, że wygrało wewnętrzny plebiscyt na najbardziej lubiane przez pracowników rozwiązanie, spośród wszystkich używanych w firmie.

Sci-Cup / Dla: Politechnika Wrocławska

Ożywiliśmy współpracę uczelni z partnerami biznesowymi dzięki stworzeniu nowej platformy kolaboracji przy konkursach naukowych.
 • Klient: Politechnika Wrocławska
 • Nasze zadania: projekt, implementacja i wdrożenie backendu, implementacja i wdrożenie zaprojektowanego frontendu.

Współpracująca z nami uczelnia organizuje i prowadzi wiele konkursów, które mają za zadanie łączyć najzdolniejszych studentów z partnerami w przemyśle i pomagać im rozwiązywać realne problemy biznesowe.

Dotychczas brak jednak było bazy do sprawnego przeprowadzania konkursów związanych z modelowaniem danych. Dlatego też zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy od zera całą platformę umożliwiająca kompleksowe przeprowadzanie i zarządzanie tego typu konkursami, od rejestracji uczestników poprzez przeprowadzanie konkursów z automatyczną oceną i punktacją rozwiązań po prowadzenie rankingu.

Dzięki temu uczelnia przeprowadza sprawniej oraz szerzej zakrojone tego typu konkursy, wzrosła liczba uczestników a także zwiększyło się zaangażowanie ze strony studentów.

Monitor / Dla: P4 sp. z o.o.

Zautomatyzowaliśmy zarządzanie rozległą infrastrukturą serwerową klienta jednocześnie podnosząc jej stabilność i optymalizując wykorzystanie zasobów.
 • Klient: P4 Sp. z o.o.
 • Nasze zadania: projekt, implementacja i wdrożenie backendu, agenta, panelu webowego oraz webservice'ów.

Infrastruktura naszego klienta obejmuje kilkadziesiąt serwerów i setki działających na nich aplikacji. Monitorowanie stanu serwerów, wykorzystania dostępnych zasobów oraz wykrywanie błędów wymagało wykonywania wielu powtarzalnych czynności co istotnie obciążało czasowo zespół administratorów. Ograniczało także możliwości wykrycia i zareagowania na niektóre niepożądane zdarzenia.

Zbudowaliśmy skalowalne rozwiązanie, które pozwala na automatyczne monitorowanie stanu zdrowia infrastruktury serwerowej klienta. Wyposażyliśmy je w szeroki zestaw statystyk i raportów, a także alertów, które informują o zaistniałych wydarzeniach w systemie, a które wymagają uwagi administratora.

To dało ogromne wsparcie administratorom między innymi poprzez uwolnienie ich od wykonywania żmudnych czynności. Oszczędzony w ten sposób czas, energię i zaangażowanie mogą teraz przekierować na zarządzanie incydentami. Dało to klientowi bardzo wymierne efekty w postaci zwiększenia stabilności systemów i usług, podniesienia wykrywalności problemów i szybkości ich naprawy.

Ekspertyza projektu Git / Dla: ISEC sp. z o.o.

Dostarczyliśmy niezbędnych danych do rzetelnego szacowania rozległego projektu poprzez stworzenie dedykowanych narzędzi analitycznych.
 • Klient: P4 Sp. z o.o.
 • Nasze zadania: analiza problemu, stworzenie narzędzi do analizy repozytorium Git i kodu źródłowego.

Dla jednego z naszych klientów stworzono oprogramowanie na bazie kodu open-source, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Po czasie pojawił się problem obiektywnej oceny finalnego zakresu prac oraz pracochłonności wykonanych zmian. Problem nasilał fakt, że skala projektu była znaczna, a sytuację znacząco utrudniało posiadanie jedynie częściowo zachowanej dokumentacji i historii zmian projektu.

Na potrzeby tej ewaluacji stworzyliśmy dedykowane narzędzia analityczne, które umożliwiły całościową analizę stanu zastanego. Narzędzia te m.in.: automatycznie porównywały kod oryginalny ze zmienionym, odnajdując odpowiadające sobie fragmenty, sprawdzały luki w zachowanej historii zmian, mierzyły skalę wprowadzonych zmian, a także weryfikowały czy ich wielkość nie była sztucznie zawyżana.

Przeprowadzona analiza dostarczyła obiektywnych danych co do zakresu realnie wprowadzonych zmian i pozwoliła na rzetelne szacowanie pracochłonności całości prac nad projektem.

Call Center GUI / Dla: P4 Sp. z o.o.

Drastycznie poprawiliśmy czas oraz jakość obsługi klienta poprzez dostarczenie dedykowanego rozwiązania wsparcia dla call center.
 • Klient: P4 Sp. z o.o.
 • Nasze zadania: projekt, implementacja i wdrożenie backendu, panelu webowego oraz API.

Dla naszego klienta, lidera na rynku usług telekomunikacyjnych, stworzyliśmy narzędzie wsparcia dla konsultantów call-center.

Dane potrzebne konsultantowi do rozwiązywania problemów jego klientów są rozproszone po wielu systemach i zwykle przechowywane są w nieczytelny dla człowieka sposób. Konieczność ręcznego wyszukiwania, powiązania i przetwarzania danych znacząco wydłużała czas obsługi klienta końcowego jak również była podatna na błędy.

Z tego powodu stworzyliśmy rozwiązanie pełniące rolę asystenta konsultanta. Automatycznie pobiera i przetwarza dane z wielu dostępnych źródeł a następnie prezentuje je w wygodny i zrozumiały sposób, wspierając konsultanta w jego działaniach.

W ten sposób wyraźne skróciliśmy czas potrzebny m.in. na identyfikację klienta, odnalezienie powiązanych z nim produktów i usług oraz identyfikację problemów, a konsultant może skupić się przede wszystkim na ich rozwiązywaniu. Dzięki temu jednocześnie podniesiono jakość obsługi i poziom satysfakcji klienta.

Cloud Messaging / Dla: P4 sp. z o.o.

Zwiększyliśmy zasięg oraz gruntownie zmodernizowaliśmy sposób zarządzania wielokanałowymi kampaniami informacyjnymi operatora sieci komórkowej.
 • Klient: P4 Sp. z o.o.
 • Nasze zadania: projekt, implementacja i wdrożenie backendu, panelu webowego oraz API dla aplikacji mobilnych.

Jeden z naszych klientów prowadzi intensywną komunikację reklamową i informacyjną, która skierowana jest do użytkowników jego sieci. Do tego celu wykorzystuje wiele różnorodnych kanałów dostępnych na urządzeniach mobilnych.

Obsługa poszczególnych kanałów prowadzona była wcześniej przez różne nieskoordynowane ze sobą systemy o ograniczonej funkcjonalności. To negatywnie wpływało na skuteczność kampanii i wymagało większych wysiłków organizacyjnych.

Zbudowaliśmy kompleksowe rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie i zarządzanie wielokanałowymi kampaniami informacyjnymi przez operatora, ujednolicając i rozwijając istniejące wcześniej cząstkowe rozwiązania.

W rezultacie wzrósł zasięg prowadzonych kampanii, zarządzanie nimi stało się sprawniejsze a dodatkowe funkcjonalności podniosły zaangażowanie odbiorców w dostarczane treści.

Micumo Sp. z o.o.
al. Aleksandra Brücknera 25-43
51-411 Wrocław
+48 730 553 226

www.micumo.com
VAT-ID: PL8952179855
KRS: 0000993576
REGON: 369418883